Sklonište za pse – galerija

Psi sa područja grada Karlovca:

Opis Slika
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa malo bijelog ispod brade, 8 mj., broj 4395

Datum dolaska: 6.3.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna, 1 god., broj 4401

Datum dolaska: 14.3.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna, 7 mj., broj 4402

Datum dolaska: 14.3.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna s bijelom mrljom po prsima, 1.5 god., broj 4403

Datum dolaska: 14.3.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M crni sa bijelom mrljom po prsima, 1 god., broj 4443

Datum dolaska: 10.4.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi tamno i svijetlo, 2 god., broj 4444

Datum dolaska: 10.4.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelim prsima, 1.5 god., broj 4494

Datum dolaska: 26.5.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim prsima, 1.5 mj., broj 4497

Datum dolaska: 3.6.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa smeđim nogama, po glavi i bijeli zadnji prsti, 1.5 mj., broj 4502

Datum dolaska: 3.6.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, bijela sa smeđim po glavi i smeđom mrljom po stražnjici, 2 mj., broj 4506

Datum dolaska: 05.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, siva sa smeđim i bijelim, 2 mj., broj 4508

Datum dolaska: 05.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim prsima, oko vrata, njušci i prstima, 8 mj., broj 4523

Datum dolaska: 14.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelom mrljom na prsima i bijeli zadnji prsti, 4mj., broj 4555

Datum dolaska: 28.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogama, po prsima i glavi, 4 mj., broj 4557

Datum dolaska: 29.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, krem sa crnom njuškom, 10 mj., broj 4568

Datum dolaska: 05.07.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogama, po glavi i prsima, 2.5 mj., broj 4582

Datum dolaska: 12.07.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim po prsima i prstima, 4 god., broj 4600

Datum dolaska: 27.07.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi sa bijelim prsima i šapama, u tipu staforda, 2 god., broj 4623

Datum dolaska: 04.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa malo bijelog na prsima i zadnjim šapama, 2.5 mj., broj 4627

Datum dolaska: 11.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sam tamno smeđim, oštrodlaka, 1 god., broj 4631

Datum dolaska: 17.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim šapama, 9 mj., broj 4633

Datum dolaska: 17.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđe bijeli na kratkim nogama, 3 god., broj 4634

Datum dolaska: 18.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa crnim plaštom, 6 god., broj 4644

Datum dolaska: 27.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelom mrljom na prsima, 1 god., broj 4645

Datum dolaska: 29.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom crtom ispod brade, 3 mj., broj 4649

Datum dolaska: 30.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa crnim plaštom, 3 mj., broj 4654

Datum dolaska: 30.08.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni, 15 god., broj 4694

Datum dolaska: 21.09.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelom mrljom na prsima, 4 mj., broj 4697

Datum dolaska: 28.09.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom crtom na prsima, oštrodlaki, 1 god., broj 4701

Datum dolaska: 28.09.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa crnim plaštom u tipu njemačkog ovčara, 1.5 god., broj 4708

Datum dolaska: 06.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelom točkom na prsima, 2 mj., broj 4711

Datum dolaska: 06.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa tamno smeđim ušima, 2 mj., broj 4712

Datum dolaska: 06.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim prsima i prednjim šapama, 2 mj., broj 4713

Datum dolaska: 06.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, svijetlo smeđa, 1.5 god., broj 4717

Datum dolaska: 13.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, svijetlo smeđa, 5 mj., broj 4720

Datum dolaska: 13.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna, brkata, 1,5 god., broj 4724

Datum dolaska: 14.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa crnom njuškom, 2 god., broj 4725

Datum dolaska: 14.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom crtom na prsima, 4 mj., broj 4727

Datum dolaska: 14.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom točkom na prsima, 4 mj., broj 4730

Datum dolaska: 14.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni, 4 mj., broj 4731

Datum dolaska: 14.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, svijetlo smeđa, duža dlaka, 1 god., broj 4744

Datum dolaska: 24.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa smeđim nogama i po glavi, 1 god., broj 4753

Datum dolaska: 03.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelim prsima, 8 mj., broj 4756

Datum dolaska: 03.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa krem nogama, prsima i po glavi, 8 mj., broj 4757

Datum dolaska: 03.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, svjetlo smeđi, 2 god., broj 4758

Datum dolaska: 03.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom prugom ispod vrata i prsima, bijele šape, 1.5 god., broj 4763

Datum dolaska: 08.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelom crtom na prsima, 1 god., broj 4764

Datum dolaska: 09.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogam, obrvama i po glavi, 2 mj., broj 4765

Datum dolaska: 09.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa bijelim prsima i prstima, 4 god., broj 4771

Datum dolaska: 10.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, bijeli sa crnim mrljama, 1 god., broj 4772

Datum dolaska: 11.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogama i po njušci, 5 god., broj 4773

Datum dolaska: 11.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, krem sa bijelim, 2 mj., broj 4774

Datum dolaska: 14.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, bijeli sa crnom mrljom po hrbtu i glavi, 5 god., broj 4775

Datum dolaska: 16.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa krem nogama i po glavi, 1 god., broj 4776

Datum dolaska: 16.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogama i po glavi, 5 mj., broj 4778

Datum dolaska: 21.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelim zadnjim prstima, 10 god., broj 4779

Datum dolaska: 23.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi sa bijelim prsima i nogama, 2 god., broj 4780

Datum dolaska: 23.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa krem nogama, po prsima i glavi, 1 god., broj 4782

Datum dolaska: 23.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi sa crnim plaštom u tipu njemačkog ovčara, 10 mj., broj 4783

Datum dolaska: 23.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa smeđim nogama, prsima i glavom, 1.5 god., broj 4784

Datum dolaska: 24.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa smeđim šapama, 10 mj., broj 4785

Datum dolaska: 24.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, krem, u tipu labradora, 10 mj., broj 4786

Datum dolaska: 28.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, krem u tipu labradora, 10 mj., broj 4789

Datum dolaska: 28.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi, čupavi, 1 god., broj 4790

Datum dolaska: 28.11.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa krem po njušci, prsima i obrve, smeđe noge, 3 mj., broj 4793

Datum dolaska: 01.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim ušima, prsima i nogama, 3 mj., broj 4794

Datum dolaska: 01.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, krem, 1 god., broj 4796

Datum dolaska: 02.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelim nogama, prsima i oko vrata, 3 god., broj 4797

Datum dolaska: 03.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, bijela sa crnim mrljama, 5 mj., broj 4798

Datum dolaska: 06.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom mrljom na prsima, 5 mj., broj 4799

Datum dolaska: 06.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelim prsima, 2 god., broj 4800

Datum dolaska: 07.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG

Psi sa ostalog dijela karlovačke županije:

Opis Slika
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim prsima i šapama, 1 god., broj 776

Datum dolaska: 16.01.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, smeđa sa crnim plaštom, 2 god., broj 799

Datum dolaska: 25.3.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna sa bijelim po glavi, prsima i nogama, 10 mj., broj 803

Datum dolaska: 5.4.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa smeđim nogama i po glavi, 2 god., broj 807

Datum dolaska: 29.04.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa bijelom točkom na prsima, 2 god., broj 816

Datum dolaska: 09.06.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, svijetlo smeđi u tipu belgijskog ovčara, 1 god., broj 846

Datum dolaska: 21.09.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, smeđi sa crnom njuškom i po glavi, 6 mj., broj 854

Datum dolaska: 11.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, crni sa tamnom smeđim nogama, 10 mj., broj 861

Datum dolaska: 21.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, sivo-smeđi sa krem nogama i po glavi, 2 god., broj 862

Datum dolaska: 21.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, M, u tipu haskya, 6 god., broj 864

Datum dolaska: 23.10.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG
STATUS: slobodan za udomljenje

Pas, Ž, crna, duža dlaka, u tipu labradora, 1 god., broj 865

Datum dolaska: 07.12.2017.

 
 

br_3599_od28.08.15.JPG