Kontaktirajte nas

CRPK d.o.o., Mostanje 49
47 000 Karlovac
098/ 1896 999
047/ 654 461


Sklonište za životinje

Utinja 12

Radno vrijeme skloništa: 8:00-14:00
Radno vrijeme za posjetitelje: PON-SUB 9:00-13:00, NED: 9:00-11:00

Ovlaštena veterinarska stanica skloništa

Veterinarska stanica Karlovac
www.vsklc.hr
047/648-075

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA d.o.o. za trgovinu i usluge

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA d.o.o.

Temeljni kapital 24.400,00 kuna uplaćen u cijelosti

Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Karlovcu pod reg. ul. 1-2949.

Članovi uprave VLADIMIR PETRIĆ, direktor i VESNA LEMIĆ, direktor